כניסת חברים ותושבים

פברואר 1965
הגיע גרעין "שורש" - יוצאי צפון אפריקה וצרפת המיועדים לקיבוץ צאלים. המדריך יונה לנדסברג, המטפלת מרים שוורץ.
בפעם הראשונה חולקה לכלל החברים תוכנית המשק לקראת הדיון באסיפה.במקום המטע שנעקר בקובני נוטעים מטע אגסים בקקון.
להנהלת החשבונות הוכנסה מכונת חישוב אלקטרו-טכנית.
מחזור י"ב של האולפן מסיים את לימודיו.
קונים 55 "סיבירים" נוספים לכל ה"זכאים" לקבל מקרר.
הונהגה שיטת הניקוד באספקת רהיטים.
ויכוח ראשון באסיפה בעד ונגד בחינת בגרות.