כניסת חברים ותושבים

מרץ 1965
15
תנובת החלב ברפת עוברת בפעם הראשונה את ה- 3,000 ליטר בחליבה יומית.
נשף פורים עבר לראשונה מחדר האוכל לבית וינה.נגמרה התקנת מגרש הטניס.
מתוך הדו"ח של "גת": בבית החרושת עובדים 101 חברי משק ו- 100 שכירים. הוכפל הייצור ל- 17,620 טונות סחיטה, וההכנסה תגדל מ- 6 מיליון ל- 7.5 מיליון ל"י.