כניסת חברים ותושבים

ינואר 1965
8
במזכירות אושרו 2000 ל"י להתקנת מגרשי טניס.
לפי החלטת הנהלת ביה"ס מתחילים התלמידים לאכול בחדר האוכל ארוחת ערב בין 6.30 - ל - 7.15.
ז'ני מחליפה את לינה רובין בריכוז ועדת בריאות.
הונהג קיטור אוטומאטי במכבסה.