כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1964
גיליון 250 של "בתוכנו".
נוסף לחגיגות חנוכה מוצלחות אירחנו בימי החג את מקהלת האיחוד עם קונצרט יפה בבית וינה.בתצוגת תמונות ישראליות בפנמה שאורגנה על ידי בנק הפועלים, מיצגים אותנו תמונות של מדז'ה וידיד רובין.
סיכומים אישיים:
נולדו:  27.1 – שי רובין, 1.2 – נעמה הישראלי, 21.2 – יובל רותם, 28.2 – ניצן אבי זמר, 30.3 יעל רוזנברג, 1.5 יאיר פלד, 8 אילן יגודה, 17.10 - נועה ברוך, 6.11 – אסף בן אור, 11.11 – עובד ונבות הישראלי, 14.12 – אופיר כפרי.
15
נפטר דוד עופר.