כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1964
במשך חודש ימים יורדים מעל 360 מ"מ גשם, נזקים רבים במשק.
ממשיכים לקנות פרות להגדלת הרפת.במשחק סימולטני בשח-מט בעין החורש מנצח חברנו רב אמן יהודה מיכאלי את הרב אמן היוגוסלבי גזיגוריץ.