כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1964
המזכירות מאשרת לחברי סניף "הפועל" לתת גיוסים ב"גת" ובמשק, למען קופת סניף "הפועל".
9
החלטה מהפכנית: המזכירות מחליטה לשחרר את שומרי הלילה מהחובה להעיר את החברים ומאשרת לרכוש במקום זה שעונים מעוררים.לפי עיקרון הוותק חולקו לחברים 100 מקררים "סיביר".

התצוגה במוזיאון ה"נקודה" מימין מיני מקרר "סיביר", 

משמאל הפעמון שבו קראו לאנשיםלוטה מקבלת על עצמה את הטיפול במועדון החברים.
הגרעין מארגנטינה ל"מגל" מסיים את ההכשרה אצלנו.
בעזרה ליוטבתה מתחלפים: חנוך אהרון וגידי ארנוני סיימו, נועה לס ומיכל גוטקינד עומדות לסיים. ומתחילות שנת שירות: חיה בן יהודה, דבורה יגודה והגר שקדי.