כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1964


אסיפה מיוחדת לסיום מפעל ה"שילומים", צוין במיוחד שסיום בניית בית וינה בוצע מכספי ה"שילומים".
בסיכום ביה"ס צוין שבין 29 מורים ומדריכים בבית הספר יש 9 מורי חוץ.
שתי משפחות מחליפות את שמותיהן לעברית: ברסלר לבר לב, גרינברג לגשן.