כניסת חברים ותושבים

יולי 1964
11
החוג הדרמטי של שתי גבעות חיים מציג בבית וינה את ההצגה "כוכב ללא שם".
הקייטנה לילדי העיר מתקיימת השנה בהיקף קטן יותר.

כרזה של אגי ורדיאולפן י"א מסיים את לימודיו בסוף החודש – אולפן הולך ואולפן בא.