כניסת חברים ותושבים

מאי 1964


1

באחד במאי פיקניק ביער השרון (בכניסה לנחל עירון).
9
במזכירות הוחלט לרכוש 8 זוגות אופניים. בכדי שיהיה זוג אופניים אחד לכל ארבעה ילדים.
28 בני מחזור י"א מתקבלים לחברות בחג המשק.
בין חג המשק ד'אשתקד לחג השנה נולדו 14 תינוקות.
השנה חודש קציר העומר לפני הכניסה לסדר פסח. למחרת: ערב העפלה בסרטים - שיר ואומר.