כניסת חברים ותושבים

אפריל 1964


15

יום העצמאות נחגג ליד שולחנות ערוכים ("סדר של יום העצמאות").
18
מתארחת אצלנו מקהלת אבו-גוש. קונצרט מצויין בבית וינה מסיים את חזרותיה.