כניסת חברים ותושבים

מרץ 1964
בצעדת 4 הימים השתתפו 6 צעירים ו- 10 בני "השכבה הבוגרת". יגאל ויהודית בר שלום מצטרפים למשק מגל.
בסיום חזרותיה של מקהלת האיחוד אצלנו, קונצרט מרשים בבית וינה.
31
האוכלוסייה במשק 742 נפש.