כניסת חברים ותושבים

פברואר 1964
בתקנון העבודה החדש נקבעים עבודות השבת, בחגים ובערבים כעבודות שירות המתחלקות שווה בין החברים. נקבעים גם דירוג החופשה לפי גיל ומין והפחתת שעות עבודה גם כן על פי גיל ומין.