כניסת חברים ותושבים

ינואר 1964
נזקי קרה קשים: הבננות חוסלו למעשה. בפרדס חלק ניכר של הפרי לא ראוי לשיווק. עצים צעירים מתו.מפעל "ספר לחבר" (ע"ח המשק ולא ע"ח החבר).
בסיום מחזור האולפן יישארו 19 לתקופה נוספת. 10מתגייסים לצבא.
בט"ו בשבט טקס נטיעה ע"י חדר האוכל.
חברת נוער חדשה בהדרכת אליעזר ארזי (הכשרה צעירה).
הגיע אלינו גרעין נוסף של תנועת "מרחב" מארגנטינה.
תערוכה מוצלחת של שושנה ולטש בירושלים.