כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1963
במזכירות הוחלט על "ביטול העבודה השכירה".
מספר התלמידים בכיתות מקדמות גדל ל- 70.