כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1963

מספר החברים: 425 מזה 219 חברים ו- 206 חברות.