כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1963


מכסות לול העופות הועברו ל"הודיה".
במטבח מסתיים בניין הקירור החדש.