כניסת חברים ותושבים

מאי 1963
11
באסיפה מתחדש הויכוח על מועד קבלה לחברות של בני המשק.
הוחלט על למידה משותפת של בני כיתה י"א של גח'א ומשמר השרון לקראת איחוד בתי הספר.
מסתיימת בניית הרפת החדשה.