כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1959
20
40 צעירים מדימונה הגיעו לביקור בן יומיים (ביקור גומלין אצל כיתה י"א).
קבוצה מ"הנוער העובד" נתניה באו לתרום יום עבודה ולהכירנו. "יום האישה" נערך אצלנו לסניפי מועצת הפועלים מכל הסביבה. דיון בתל אביב בבית "האיחוד" על מצב משקי השיקום, נציגנו: יצחק פניגר, רוכין ושולמן.
24
האסיפה החליטה על עריכת "ירח לימודים" ראשון בבית.
אוכלוסית הקיבוץ + ילדי חוץ וחברת נוער, 12 גרעיני הכשרה, 27 אולפן, 22 הורים בסך הכל 788 סה"כ.