כניסת חברים ותושבים

מרץ 1963

פורים מימין ששון שוחט מינה ויצחק בר לב, מלכה ויצחק מוסקוביץ15

חגיגת פורים לחברים.
16
מסיבה מוצלחת במיוחד לשכבה הילדים הבוגרת.