כניסת חברים ותושבים

פברואר 1963
סיכום השיכון במשק: 118 יחידות גדולות, 54 יחידות קטנות, 24 שיכון עולים, 7 צריפים.
ט"ו בשבט נחגג בזמן, אבל נטיעת שתילים סביב חדר האוכל מתקיימת באיחור של 5 ימים (השתילים לא הגיעו).