כניסת חברים ותושבים

ינואר 1963
11
ההוצאה על חבר (כולל חלקו בהחזקת ילדים הורים וכו' ) 2,203 ל"י לשנה.יעקב ברנשטיין אלוף האיחוד בשח-מט.
חנוך מיכאלי עובר עם הגרעין ובהדרכתו מ"נוטרה" למגל לשנת שירות.