כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1962
15
באסיפה הוחלט להקציב 25,000 ל"י מכספי ה"שילומים" להשלמת בית וינה.כ- 100 חברים לומדים בבית בחוגים עיוניים אחרי העבודה.
כנס חנוכה של תזמורת הקיבוצים בגבעת חיים מסתיים בקונצרט בבית וינה.
עם יציאתו של יורם ברנשטיין למגל, גדלה משלחתנו שם ל- 6.
בבי"ח "גת" מותקן מערך להקפאת ירקות ומיצים.
27
האולפן מסיים את לימודיו – באים ראשוני האולפן החדש.
סיכומים אישיים:
נולדו: סיגל וולף (1.2), אורי צביון (2.2), ענת הישראלי (18.4), אמנון שולמן (5) , שחר בן אור(28.5), רונן רוזנברג (6.7).