כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1962
9
מסיבה לסיום עבודתה של לינה רובין כמפעילה את המועדון.
יום "אבות ובנים" חודש אחרי הפסקה של שנתיים: מסיבה בערב ויום עבודה משותף במשק הילדים.


הופעל מתקן הסודה בחדר האוכל.


23
התחלת שבוע העיון "התקופה בה אנו חיים".