כניסת חברים ותושבים

יולי 1959

נפטר סבא שור (אבי שרה בר שלום).
9
מהומות בואדי סאליב (עולי צפון אפריקה משכונת העוני עולים על חיפה).
הוחלט לטעת 100 דונם פרדס נוסף בזלפי, לקראת נטיעה זו הוזמנו מיפוי טופוגרפי וחריש עמוק.
11
אחרי ויכוח עקרוני על קשרינו עם תנועת הפועלים בגרמניה המערבית נענתה האסיפה בחיוב לפניית משפחה גרמנית, שביקשה לבוא אלינו ולעבוד שנה במשק.
לפי בקשת "איחוד הבונים" אושרה שליחות דן שינדלר למחנה התנועה באנגליה הקיץ.
23
נערך ביקור של משלחת משכילים ערבים מהמשולש (50 איש ומעלה) שהוזמנה אלינו.
24
(בלשון העלון): "קוימה בחדר האכילה מסיבת שבת. התכנית כללה קריאת פרשת השבוע, שירי שבת, ובנושא המרכזי קריאת קטעים יצירתיים של ד"ר בנימין זאב הרצל וחיים נחמן ביאליק.
ראובן שפע ואחריו יורם מנדלבאום נסעו לתחרויות שחיה בינלאומיות באירופה.
25
התקיימה אסיפת חברים סגורה, אשר נפתחה בהודעה על עזיבת רבקה וגדי ארז, וחיה ויוסף פידרר.