כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1962
בראש השנה – במוצאי החג – "חשבון נפש" במועדון.ביום הכיפורים "אזכרת נשמות".
בין 11 עובדי הכיתות המקדמות – 9 חברי משק.
קייטנה לילדי העיר – כמקור הכנסה – מסתיימת בהצלחה.
כנס תזמורת בני הקיבוצים בגבעת חיים איחוד עם קונצרט בסיומו.