כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1962
עבודה במשק הילדים