כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1962
בבית הספר לקראת שנת הלימודים החדשה: 226 תלמידים, 119 בנים ו- 107 בנות.
"השכבה הבוגרת" (פינדה, משה דייג ובחוריהם,) יוצאים בפעם ה- 20 למחנה קיץ.באסיפה הוחלט להקציב 25 אחוז של כספי ה"שילומים" להשוואת רמת הדיור של החברים.