כניסת חברים ותושבים

יולי 1962
חברת הנוער גדלה ע"י קליטת נערים נוספים מ- 13 ל- 21 בנים ובנות.


15
קבלת מחזור ט' לחברות בחג המשק, 13 בנים ובנות.
הוחלט לחלק את ועדת התרבות לועדת התרבות ולועדת החגים.