כניסת חברים ותושבים

אפריל 1962


בגלל עומס העבודה של משה דייג חוסל למעשה ענף המכוורת, נשארות מספר כוורות מצומצם במסגרת משק הילדים.
שושנה ולטש העניקה לבן גוריון משחק שח-מט מקורי, מעשה ידיה.
הופיע "בתוכנו בעל פה" מס' 2.
שוב מגיעים משתלמים מאפריקה – הפעם מקניה וטנג'ניקה.
28
באסיפה דיון נוקב בעניין אימוץ מגל שמסתיים ללא החלטה.