כניסת חברים ותושבים

מרץ 1962


8

באסיפה לא מתקבל הערעור על העברת תקציב הריהוט לתקציב האישי.
30
המועצה הכלכלית מתכנסת לישיבה ראשונה.