כניסת חברים ותושבים

פברואר 1962
פיחות המטבע מעורר בעיות משקיות רבות.
סערה מתחוללת וגורמת נזקים רבים ברשת החשמל במשק, צריכים להחליף חלק של הרשת לרפת ולמדגרה.