כניסת חברים ותושבים

ינואר 1962

1
שנה גשומה במיוחד גורמת לנזקי שיטפונות גדולים במשק, במיוחד בפרדסים צעירים כזלפי.
בגלל רווחיות נמוכה מאד של ה"ברווזיה" הוחלט לחסלה או לצמצמה מאד ולשים את הדגש ב"הודיה".