כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1961


קטיף התפוחים בשני הגנים מסתיים, והיבול הוא רב: למעלה מ- 100 טון שלחנו לאיסום (כמחצית הפרי). גם הבציר בכרמים נגמר והתברכנו בפרי טוב ובשפע. אבל לא רק אצלנו. "תנובה" הגבילה את השיווק.
שתי שריפות רציניות בשדות: בשטח הבור מזרחית מהברווזיה, ובפרדס א' שבזלפי.
21
האסיפה נפתחה בשאילתא בחרוזים, בה נדרש עלבונו של שעון חדר האוכל שנשלח לתיקון ובושש לחזור.מצטרפים לתכנית שיפוץ הדירות של המרכז החקלאי: נשנה את 12 היחידות של "מן העיר לכפר" לשיכון ותיקים.
31
לפי החלטת הוועידה ה- 22 של המפלגה סולקה גופת סטלין מהקרמלין וכן מלנקוב מולוטוב וקגנוביץ.