כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1961
שינוי במבנה הנהלת המשק, האסיפה בחרה במרים גל כרכזת משק, ובגדי גיל כחבר מזכירות – מסייע לריכוז ולתכנון המשק.
מפעל "הקייטנות לילדי העיר" – השנה ל- 250 ילדים ב- 4 מחזורים נסתיים בהצלחה מלאה.
נפתחה שנת לימודים חדשה. הכיתות י'-י"ב עובדות כל החודש.
עבודת ישראל כץ החלוצית ב"אמבר" נסתיימה ולא יכולנו להיענות לבקשת המפעל להאריך את תקופת גיוסו. הוא דרוש לנו בבית לריכוז העבודה בבניין.