כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1961
שורה של אסיפות הוקדשו לפניית אריה וציונה שילה לצאת לחו"ל להשתלמות, ולאחר מכן לחופש (שלא בהסכמת המוסדות).
פרי ברונר סיים השתלמותו במקצוע החדש–ישן ונתקבל כרצונו בתור רופא וטרינר אזורי.
רפת גדלה וגדלה – הגענו החודש ל- 111 חולבות, לתנובה יומית של 1,500 ליטר.
פעילות פוליטית מוגברת לקראת הבחירות לכנסת החמישית (ב-15.8).
5
תערוכת רבקה ומדג'ה, חברותינו הציירות, נפתחה בנתניה בפתיחה חגיגית.30-31
במכבייה (השישית) השתתפו והצטיינו ביותר חברינו ראובן וגרשון שפע, וכן אהוד דקל.