כניסת חברים ותושבים

יולי 1961
1
הדיון העקרוני אם לקבל את הבנים לחברות לפני שירותם בצה"ל (כמקובל אצלנו עד כה) או לאחריו – נדחה.


חגיגת 9 שנים שמלאו לקיבוצנו. באסיפה חגיגית נתקבלו כל 24 בוגרי י"ב – מחזור ח', הגדול עד כה מכל קודמיו.
משתלמים אחדים מבורמה מצטרפים אל הקבוצה הקיימת (המודרכת על ידי מאיר גרינבאום).
הוחלט לקלוט למשך שנה קבוצת נערים עובדים (כ- 30), שיעבדו 40 שעות בשבוע וילמדו 12 שנים להשכלה כללית.
28
במסגרת הפעולות לקראת הבחירות, ובמיוחד אצל הדור הצעיר, בא ס.יזהר ונשא מסה מזהירה: "על אחריות הפרט כחברה".
30
"הזמריה" הרביעית הגיעה לאזור, ורבים נסעו לשמוע את המקהלות באמפיתיאטרון האזורי.
בעלון דצמבר כתוב שמנהל הקרקעות הודיע שחוזה החכירה לחלקותינו בנגב נגמר ולא יתחדש עוד. בזה תמה פרשה של עיבוד הפלחה בנגב אשר נמשכה באופן רצוף מימי הקמת המשק.