כניסת חברים ותושבים

יוני 1961
4
נפטר סבא איגנץ וייס (אבי פסח).
7
נפתח המרכז הרפואי של "הדסה" בעין כרם בירושלים.
9
מסיבת בר מצווה ל- 17 בני כיתה ז' בהצגת "משימות ומזימות".
כיתה י"א סיימה לימודיה בנצר ותלמד שנת לימודים אחרונה בבית יחד עם בני נצר.נפתח המועדון הקיצי עם סידוריהם הדקורטיביים המקוריים של ליניצ'קה ופינדה.
הקולנוע בבית וינה! הכנסנו לוחות קבועים היכולים לקלוט 80 יושבים – השקעה יחידה ומיוחדת.
30
האוכלוסייה בישובנו במלאת לו 9 שנים: סה"כ 706 נפש, 320 חברים, 30 בנים בצה"ל, 15 מועמדים, 271 ילדי משק, 16 ילדי חוץ, 23 באולפן, 23 הורים, 8 תיירים זמניים.