כניסת חברים ותושבים

מאי 1961
6
"מפגש בינלאומי" במסגרת כנס "הפועל" על המגרש המשופץ של שכנינו. "רוב חברינו זרמו בהמוניהם למגרש".
18
רק עתה חזר אדמונד לוי מבית החולים הביתה, לאחר שנכווה קשות בשעת טיפול במרק כופתאות ב"ליל הסדר".
בעצת וחוות דעת מומחים, ומאחר שחלקת האבוקדו עדיין לא נתנה שום הכנסות, הוצע לחסל 50 אחוז של הסובטרופיים.
אורח לא קרוא בקיבוץ – מקרה של מחלת הפוליו - מתריע הרופא החדש דר' קורת.
במסגרת חילופי נוער חקלאי נשלח בתור רפתן צעיר, ותיק בנינו יורם ברגשטיין להולנד.
ילדי כיתה ד' טסו לראשונה בחייהם באווירון מת"א לחיפה. דמי הטיסה שולמו מפדיון הביצים של תרנגולותיהם.