כניסת חברים ותושבים

אפריל 1961
11
משפט אייכמן נפתח בירושלים.שאילתא זוטא: 
כשהחליפו את כסאות חדר האוכל בחדשים, לא חשבו על גורם הרעש. ברגלי הכיסאות החדשים מותקנות "נעלי פלסטיק", וההזזה הקטנה ביותר גורמת חירוק צורם אוזניים, מדוע אין מחליפים אותן ב"נעלי גומי"?
תשובת הנהלת המטבח: "משתוממים שזאת הטענה העיקרית לגבי הסדרים בחדר האוכל".
רוב החברים ביקרו בתערוכה הגדולה "משפחת הקיבוץ" בחיפה.
20
מצעד צה"ל בירושלים.
28-29
50 חברים בטיול מרשים לעין גדי ולמצדה.