כניסת חברים ותושבים

פברואר 1961
3
נערך בליל שבת "נשף גת" לרגל 20 שנים למפעל,
באותו יום יצא גיליון מיוחד של "בתוכנו" מוקדש ל"גת".


4
באסיפה נדונה, בין השאר, שאלת הקמת מפעל לרהיטי פלדה (שלא יצא לפועל).
11
לראשונה נבחרו בשני מוסדות נפרדים זה מזה, הנהלת בי"ס וועדת חינוך.
ערב מיוחד במינו עם הצייר – המספר נחום גוטמן.
יוקצב מעתה סכום חדשי לארכיון תצלומים: 10 ל"י.
במכון לייבוש אספסת הגענו למקום השני בין כל המשקים באותו גודל שטח, התמורה הכספית והיבול 2 טון לדונם.