כניסת חברים ותושבים

ינואר 1961
ביקר החבר ארליך, מחשובי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה זה עשרות בשנים.14
האסיפה מוקדשת ברובה ל"פרשה" – דיברו יצחק פניגר וברוך אזניה.
20
(בעלון): בזה אנו פותחים מדור חדש: "שאילתה זוטא".
שאלה מס' 1: "התפוז נדיר על שולחננו, ורצויה לפחות כוס מיץ ביממה".
תשובה: א) "הפרי יקר יחסית, והתקציב אינו מאפשר כמויות גדולות לעשיית מיץ". ב) "להכנתו דרושה מסחטה העולה סכום נכבד".
החודש שיווקנו 7 עגלים שמשקלם הממוצע היה מעל 420 ק"ג (גודלו במשק הילדים).
31
ממשלת בן גוריון מתפטרת בעקבות "הפרשה".