כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1960
פרשת לבון מסתעפת.
דיר עיזים נבנה במשק חברת הילדים.10 
המזכיר מודיע על הצטרפות לקיבוצנו 9 מגומרי המחזור הראשון באולפן.
30
מסיבת ליל שבת לרגל 40 שנות הסתדרות (עם דוד זכאי).
31
הגיע מחזור אולפן חדש: "משאלה לעזור בקליטתו ע"י אימוץ בקרב משפחות".

15 שנה למצור על גבעת חיים