כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1960
1
ירדו במפתיע גשמי חורף ראשונים: 36 מ"מ אצלנו.
5
פה אחד נבחר יונה לנדסברג כמזכיר. "מאחר ששני צעירים: אורי אסטליין ומרדכי קורנשטיין הסכימו להיכנס לענף הפרדס"."וועדת השוואה" ביצעה את תכניתה להטיב את רמת הריהוט למי שאינם מקבלים פיצויים.
קיבלנו, לבקשת משרד החקלאות, 7 משתלמים מחבש למשקנו.
ד"ר אבל, הרופא שלנו מראשית הימים – פרש.