כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1960
8
האסיפה הוקדשה לבחירת מזכיר. ועדת המינויים הציעה את עמרם הישראלי, אך זה התנגד. נבחר ב- 38 קולות מול 35.
13
שמיני עצרת "טוזיג" (בלועז פיקניק) נערך לראשונה במשקנו בבריכת השחייה.
אבא נחמני פרש מעבודתו בחלוקת עיתונים, וכבר קודם לכן מחלוקת הדואר, שעסק בהן שנים רבות.
בתערוכת הפירות בחיפה תצוגה מכובדת של תוצרת "גת".
15
האסיפה קיבלה את ערעור עמרם אחרי דיון ממושך ברוב קולות.
16
יובל לדגניה.