כניסת חברים ותושבים

יולי 1960
8
מסיבה חגיגית לציון חג המשק וקבלת מחזור בנים לחברות ליד שולחנות ערוכים בבית וינה. הבנים הציגו את המחזה "סיזיפוס והמוות" בהצלחה יתירה.
10
נפטרה סבתא אליה פולק (אם אורי.)
ב"גת" כבר הגענו החודש לייצוא של 750,000 דולר. מטרתנו לעבור השנה את המיליון לייצוא.
16
נתקבלו למשק יוסי וזאבה ליבני העוברים אלינו ממפלסים.
23
משפחת פינדה התנדבה ללכת לרמת רחל, קיבוץ שקיומו מעורער. לאחר דיון קיבלה האסיפה צעדם בברכה.
30
לגרשון שפע אושרה השתתפות באולימפיאדה כשחיין מצטיין, ניתנה לו חופשה לשם התכוננות. יושו ייסע כנציג מוסדות ספורט מרכזיים בארץ.
אירחנו 40 סטודנטים מכל העולם, הלומדים חקלאות בארצנו ומתעניינים בקיבוץ.