כניסת חברים ותושבים

מאי 1960חודש השיא בעונת קטיף הבננות הגיע. עד היום שלחנו לשווקים 50 טון פרי, 6 טון בממוצע כל שבוע.
מטעם ה"איחוד" מציעים לנו מחנות עבודה שונים; סטודנטים מצרפת, יהודים ולא יהודים מגרמניה. תנועות נוער ישראליות ונוער עובד ערבי. טרם סוכמה החלטה סופית.
מבצע הובלת חציר – למעלה מ- 100 השתתפו בו – זו הפעם הראשונה במשקנו.
8
הרצה לפנינו החבר וישנו קסוט, חבר המועצה הלאומית של המפלגה הסוציאליסטית ההודית ונציג תנועתו באינטרנציונל הסוציאליסטי (שהתכנס השנה בחיפה). התארח בקיבוצנו 3 ימים.
28
האסיפה אישרה הגדלת מכסת הגיוס ב- 1/2 יום עד יומיים בשנה, מדורגת מבני שישים, 35 שנים ומטה.