כניסת חברים ותושבים

אפריל 1960
9
האסיפה נענתה בחיוב לפנייה להכשיר קבוצה של 15 בורמאים, אך הם הופנו אל קיבוץ אחר.
18
אטה מירון נועד לתפקיד ב "גת" אך מסרב, והאספה מקבלת עמדתו. הוא שואף לפעול במשרד העבודה.
23
הגזבר, בסוקרו את מצבנו הכספי, מציע קיצוצים בתקציב הוצאות הקיום ובמיוחד ביטול הנופש בתש"ך.
סדר כהלכתו (תוך צמצום דרסטי של מספר המוזמנים מבחוץ), בבית וינה הבלתי גמור עדיין.