כניסת חברים ותושבים

יוני 1959


על ענף הרפת עובר משבר, ומחיר החלב הורד ל- 240 פרוטות לליטר.
בסיום שנת הלימודים השנייה של מסגרת החינוך המיוחדת (כיתות בנימין), נוכל לסכם לראשונה: התחנכו בה: 14 צעירים ו- 8 מתבגרים (אשתקד 7 ו- 6 ) מהם שישה מילדינו, השאר מתשעה יישובים שונים. סה"כ שתיים וחצי משרות.
13
אסיפה סגורה (של חברים בלבד).
הצטרפה אלינו רופאה מלווה מקיבוץ צרעה.