כניסת חברים ותושבים

מאי 1959
1
החוג הדרמתי שלנו ביצע בהצלחה רבה קטעים מהמחזה "קשה להיות יהודי".
9
באסיפה אושרה עבודת חוץ לחיים ויקטור בתור ספרן במדרשה החקלאית.
12
הוחג יום העצמאות; ארוחה חגיגית משותפת בבית וינה ותהלוכת לפידים של משקי הסביבה במגרש הכדורגל.22
חנוכה רשמית של הבוטניה ב"גת" בהשתתפות פינחס ספיר.
המשקעים בתשי"ט פחות מ- 450 מ"מ – שנה שחונה.
אוכלוסיית כדור הארץ נאמדת ב- 2800 מיליון (גדלה ב- 45 מיליון השנה).