כניסת חברים ותושבים

מרץ 1959
המזכירות אישרה הצעת ועדת התרבות להדפיס את ההגדה של פסח של קיבוצנו.המאורע החשוב בענף המטעים: נטיעת 75 ד' תפוחים בקקון.
19
הושלמה יציקת הגג בבית וינה, שנמשכה 3 ימים.
31
באו להתארח אצלנו למשך 5 ימים מומחה להשקיה מפרו ואנשי צמרת מברזיל, באי הכנס העולמי שבירושלים.